हवामान डेटा कसा एक्स्पोर्ट करावा ?

AWS ( Automated Weather Stations)  हवामान  डेटा कसा  एक्स्पोर्ट  करावा ?

डॅश बोर्ड वरील Agromet  ह्या पर्यायाच्या बाजूला असलेल्या बाणावर क्लिक करा त्याखाली आपल्याला Sensor List   नावाचा पर्याय  दिसेल त्यावर क्लिक करा

. Sensor List   वर आपल्याला AWS ( Automated Weather Station)  हवामान स्टेशन ची लिस्ट दिसेल

आपल्याला ज्या AWS चा हवामान  रिपोर्ट डाउनलोड करायचा आहे त्याच्या बाजूला असलेल्या  टिम्बवर क्लिक करा आणि Export to  EXCEL हा पर्याय निवडा.


                                   
  

४)  Export to  EXCEL हा पर्याय निवडल्यानंतर खालील चार्ट उघडेल  1.  Stations - आपल्याला ज्या AWS चा हवामान डेटा एक्स्पोर्ट करायचा आहे ते निवडणे

     

  1. Data Frequency -- येथे Daily आणि Intraday असे  पर्याय आहेत 

                                        a ) Daily - दिवसानुसार हवामान माहिती 

                                        b ) Intraday  -- तासानुसार  हवामान माहिती 

 

  1. Parameters -- हवामानाचे जे काय निरीक्षण आपणास हवे असतील ते निवडा. ( उदापाऊस , तापमान )

 

  1. Start date  आणि End Date  -- येथे आपणाला ज्या कालावधी ची हवामान माहिती हवी आहे त्यानुसार तारीख निवडा

 

  1. Export -- यावरती क्लिक केले असता तुम्हाला हवामान रिपोर्ट हा तुमच्या किसान हब प्लॅटफॉर्म मध्ये असलेल्या रजिस्टर्ड मेल वर मिळतो.


    नोंद - जर तुम्हाला रजिस्टर मेल अपडेट  करायचा असेल तर डॅशबोर्ड वर उजव्या बाजुला असलेल्या सेटिंग बटनावर क्लिक  Account मध्ये जाऊन तो अपडेट करावा.  ( त्यावर तुम्हाला हवामान डेटा मिळेल)
 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.